Allmystical kennel

Subtitle

I feel, I need to share my story about my beautiful Shih Tzu girl, Lucy. She was the greatest possible girl, my little clown and great mom to 8 beautiful and healthy puppies in two litters. Six years she was a member of our family and never ever sick. Everything changed, after she received a regular rabies vaccine…. And here our nightmare started.
Lucy got a Vanguard R vaccine on 1. of March 2017. Seemed like everything went fine... but...

Day 5 after vaccination
In the afternoon we noticed that her walking was not normal. She was walking like a drunk and only walking to the right. She was not able to walk straight. But she was not in any pain. I called my vet and he said, it’s probably an ear infection and that I could come to check next morning.

Day 6 after vaccination.
In the morning we visited the vet and they checked her ears. Ears were clean and no sign of infection. I told them about her walking and expressed concern about reaction on vaccine. They denied that, and said that they had never heard this could be a possible reaction. They gave her injection with antibiotic just for sure and sent us home without checking her blood.
One hour later Lucy became apathetic and unresponsive. I checked her gums, which were totally white. We rushed back to the vet with a request, if they could take tests of her blood and check, what was going on with her. And then, first shock. Vet told us, that he didn't have time and sent us to the hospital, which is 40 minutes away.
We rushed to the hospital, where Lucy immediately went in for all tests. I left her there and came back 4 hours later. She looked better; she even took in some food and water. She was weak, but happy to see me. We went through the results and everything came out good. All blood tests normal, heart, liver and kidneys too. They also made neurological tests and found out that her brain and right side of the face were swollen. When I expressed my concern about vaccine, I received the answer that this is impossible and that she is fighting with something else. She got antibiotic, steroids and they sent us home. They told me that if the night went quiet, she would have a good chance to recover.
Night was fine, she was fine, she went to pee on her own and slept all night next to me.

Day 7 after vaccination.
Morning was normal, she went to pee, but couldn’t go back in on her own. She was laying on sofa and resting and then in one second vomited everything which was inside her up as in a curve. Her swollen brain caused that. She was weaker, so I called the hospital, where we were the day before.
When we came there, they took her in and I again expressed my concern about vaccine. That was the first time that a vet admitted that this also could be a reason. A lot of saliva was coming from her mouth and her tongue was a little swollen. She got steroids again, injection for not throwing up again and one more injection to reduce swelling. They told me that this would help and that they would like to see us again in the morning.
Lucy was resting all afternoon, but she refused any water and food. She was very sensitive on light and voices around her.
At 10 in the evening she started producing a lot of saliva and her breathing became harder. When I checked her mouth, it was totally swollen, and then it went very fast. She was fighting for breathing, her tongue was 3x bigger and hanging out from her mouth.
We rushed to another - and only open - hospital in our area at that hour. She was fighting for breathing all the way to the hospital, and we came there in the last second. They put her on oxygen right away, and gave her a very strong dose of steroids just to try to reduce swelling. She had seizures and her body was in spasm. She got muscle relief medicine, and still a lot of saliva was coming out from her mouth. I expressed my concern about vaccine again, and told them that I was 100% sure that this was the reason for her condition. Vet said, yes, it looked like and this was a very bad one. They gave her all possible support and put her in oxygen chamber. At one in the night we left her there in hope we would see her all normal again.

Day 8 after vaccination
I came back to the hospital in the morning and my Lucy was out from the oxygen chamber. Her tail was waggling and she took all strength to come into my arms. She wasn’t able to walk, her trachea was totally closed. She now also had water in her lungs. She didn’t react on steroids and they couldn’t reduce her swelling. Her every breath was a fight.
We went outside on a sunny day. I put her on my lab, and we were just sitting there and listening to the birds. I told her 1000 times, how much I love her, that she was the bravest girl in the world, and I told her a million times that I am so sorry to put her through this. She was like a candle in the wind, slowly fading over to the other side. I knew I had to give her peace and no more pain, and I had to take the hardest decision in my life. I let her go.
Her tiny face was on my face when she went peacefully.
My little angel left too soon, because we need to comply the rule about vaccination. She got the worse possible reaction, poison attacked nerves in her brain and all body collapsed in just 3 days.
I owe her to share her story and maybe someone else will realize, what we are doing to our dogs with vaccination. Same doze for my 6 kg Lucy as for 100 kg mastiff. Her body couldn’t fight it.
And even though I have gotten confirmation that Lucy went through this because of vaccine, all of the 3 veterinarians refused to give it to me in writing. Our dogs are dying and it seems like no one cares. Just heartbroken owners and families.


Jeg føler, at jeg er nødt til at dele min historie om min smukke Shih Tzu pige, Lucy. Hun var den skønnest tænkelige pige, min lille klovn og en fantastisk mor til 8 smukke og sunde hvalpe i to kuld. I seks år var hun et medlem af vores familie og aldrig nogensinde syg. Alt ændrede sig, efter hun havde fået en almindelig rabies vaccine.... og her begynder vores mareridt.
Lucy fik en Vanguard R vaccine den 1. marts 2017. Det så ud, som om alt forløb godt... men....
Dag 5 efter vaccinationen
Om eftermiddagen bemærkede vi, at hendes gang ikke var normal. Hun slingrede som en fuld og gik mod højre. Hun kunne ikke gå lige. Men hun havde ingen smerter. Jeg kontaktede min dyrlæge, som sagde, at det kunne være en øreinfektion, og at jeg skulle komme med hende næste morgen.
Dag 6 efter vaccinationen.
Vi besøgte dyrlægen næste morgen og de undersøgte ørerne. Ørerne var fine og rene og der var ingen tegn på infektion. Jeg fortalte dem om hendes gangart, og udtrykte bekymring omkring en reaktion på vaccinen. De benægtede dette, og sagde, at de aldrig havde hørt, at dette kunne være en mulig reaktion. De gav hende en indsprøjtning med antibiotika bare for at være på den sikre side og sendte os hjem uden at have undersøgt hendes blod.
En time senere var Lucy apatisk og reagerede ikke. Jeg kiggede på hendes tandkød, og det var helt hvidt. Vi skyndte os tilbage til dyrlægen med en anmodning om, at de tog nogle blodprøver og fandt ud af, hvad der var galt med hende. Og så kom det første chok. Dyrlægen sagde, at det havde han ikke tid til og sendte os til et dyrehospital, som ligger 40 minutter derfra.
Vi skyndte os til hospitalet, hvor Lucy straks fik taget alle mulige prøver. Jeg efterlod hende der, og kom tilbage 4 timer senere. Hun så bedre ud; hun indtog endda lidt mad og vand. Hun var svag, men glad for at se mig. Vi gennemgik resultaterne og alt så fint ud. Alle blodprøver var normale, hjertet, leveren og nyrerne ligeså. De havde også lavet nogle neurologiske tests, og fundet ud af, at hendes hjerne og højre side af ansigtet var hævet. Da jeg udtrykte min bekymring omkring vaccinen, fik jeg svaret, at det var umuligt, og at hun kæmpede med noget andet. Hun fik antibiotika, steroider, og de sendte os hjem. De sagde, at hvis natten forløb roligt, var der en god chance for, at hun ville komme sig
Natten forløb fint, hun havde det godt, hun gik selv ud at tisse og sov ved siden af mig hele natten.
Dag 7 efter vaccinationen.
Morgenen var normal, hun gik ud at tisse, men kunne ikke selv gå ind. Hun lå og hvilede på sofaen og så på et minut kastede hun alt, hun havde i sig, ud i en hel bue. Det skyldtes hendes hævede hjerne. Hun var svagere, så jeg kontaktede hospitalet, som vi havde været ved dagen inden.
Da vi ankom, tog de hende ind, og jeg udtrykte endnu en gang min bekymring om vaccinen. Dette var første gang, at en dyrlæge indrømmede, at dette kunne være en årsag. Der kom en masse savl ud af munden på hende, og hendes tunge var lidt hævet. Hun fik igen steroider, indsprøjtning mod opkast og endnu en indsprøjtning mod hævelse. De sagde, at dette ville hjælpe, og at de gerne ville se os igen næste morgen.
Lucy hvilede hele eftermiddagen, men hun nægtede at indtage vand og mad. Hun var meget følsom overfor lys og lyde omkring hende. Klokken ti om aftenen begyndte hun at producere en masse savl og hendes åndedræt blev tungere. Da jeg kontrollerede hendes mund, var den helt hævet, og så gik det ellers stærkt. Hun kæmpede for at trække vejret, hendes tunge var 3x så stor og hang ud af munden.
Vi skyndte os til et andet - og eneste åbne - hospital i vores område på det tidspunkt. Hun kæmpede hele vejen derhen med hendes vejrtrækning, og vi kom i sidste øjeblik. De begyndte straks at give hende ilt, og gav hende en stærk dosis steroid, blot for at forsøge at få hævelsen til at falde. Hun havde anfald og hendes krop i i krampe. Hun fik muskelafslappende medicin, og der kom stadig en masse savl ud af hendes mund. Jeg udtrykte endnu en gang min bekymring om vaccinen, og sagde, at jeg var 100% sikker på, at dette var årsagen til hendes tilstand. Dyrlægen sagde ja, at det kunne det godt tyde på, og at den var voldsom. De støttede hende på alle måder, og lagde hende i et iltkammer. Klokken et om natten efterlod vi hende der i håb om, at vi ville se hende frisk igen næste dag.
Dag 8 efter vaccinationen.
Jeg tog tilbage til hospitalet næste morgen, og min Lucy var kommet ud af iltkammeret. Hendes hale logrede og hun brugte alle kræfter på at komme i mine arme. Hun kunne ikke gå, hendes luftvej var blokeret totalt. Nu havde hun også vand i lungerne. Hun reagerede ikke på steroider og de kunne ikke mindske hendes hævelser. Hvert et åndedrag var en kamp.
Vi gik udenfor på en solskinsdag. Jeg tog hende på mit skød, og der sad vi bare og lyttede til fuglene. Jeg sagde 1000 gange til hende, hvor højt jeg elskede hende, at hun var den modigste pige i hele verden, og jeg sagde en million gange til hende, at jeg var rigtig ked af, at hun skulle gennemgå dette. Hun var som et lys i vinden, stille gled hun over til den anden side. Jeg vidste, at jeg måtte give hende fred og ikke flere smerter, og jeg måtte tage den hårdeste beslutning i mit liv. Jeg lod hende gå.
Hendes lille ansigt var mod mit ansigt, da hun forsvandt fredfyldt.
Min lille engel tog herfra alt for tidligt, fordi vi er nødt til at overholde reglerne om vaccinationer. Hun fik den værst tænkelige reaktion, gift angreb nerverne i hendes hjerne og hele kroppen kollapsede på bare 3 dage.
Jeg skylder hende at dele hendes historie, og så håbe på, at nogen vil indse, hvad vi gør mod vores hunde med de vaccinationer. Samme dosis til min 6 kg Lucy som til en 100 kg Mastiff. Hendes krop kunne ikke bekæmpe det.
Og selvom jeg er blevet bekræftet i, at Lucy skulle alt dette igennem på grund af vaccinen, nægtede alle 3 dyrlæger at give det til mig på skrift. Vores hunde dør, og det virker som om ingen bekymrer sig om det. Kun ejere og familier med knuste hjerter.